برگزاری کلاس ، همایش و کارگاه آموزشی در پتروشیمی شیراز

تسکو نماینده انحصاری اولما اسپانیا در ایران با برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی محصولات دسترسی استاندارد و ایمن خود را در مجموعه پتروشیمی شیراز معرفی نموده و بخشی از قابلیت های متعدد این سیستم دسترسی و پلکان موقت خود را به طور عملی و تئوری ارایه نمود.این متن را در گوگل محبوب کنید