نصب و مونتاژ سیستم های دسترسی پتروشیمی جم

   پتروشیمی جم پس از همکاری های متعدد با شرکت تسکو، این بار در زمینه طراحی و اجرای داربست، جهت دسترسی به کوره Olefin و تعمیر آن با این شرکت همکاری نموده است.

ابعاد تقریبی این کوره 3×24 متر با ارتفاع 15 متر می باشد. مشاورین تسکو ، پس از بازدید و بررسی این کوره، داربست های بریو را که انعطاف بالایی در سازگاری با فرم کوره را دارا هستند پیشنهاد داده و طرحی مبنی بر نحوه چیدمان و چگونگی استفاده از داربست جهت سهولت دسترسی در این کوره ، به پتروشیمی جم ارائه داده و اقدام به نصب این داربست ها نموده است. با توجه به عرض کم این کوره دسترسی به ارتفاع های مختلف آن بسیار دشوار بوده است که پس از نصب این داربستها بسیاری از مشکلات دسترسی رفع گردید و محیطی ایمن را جهت کار کارگران ایجاد نمود. این داربست عرضی در حدود 75 سانتیمتر داشته و جهت رسیدن به ارتفاع مورد نظر در برخی نقاط به دیواره کوره مهار شده است تا ایمنی بالاتری را درجذب نیروهای وارده به خود داشته باشد و پایداری خود را حفظ نماید.

تصاویر زیر طرح های پیشنهادی و عکس های اجرا شده این داربست ها می باشد.

 


عکس : سه بعدی نوع اجرای داربست


عکس : شبیه سازی ابعاد اجرایی داربست


عکس : نمایی از داخل کورهOlefin

عکس : داربست اجرا شده در کوره


عکس : نحوه استفاده از داربست های کوره


عکس : داربست اجرا شده در کوره

 

این متن را در گوگل محبوب کنید