آرشیو مقلات

معرفی پلایوود

معرفی پلایوود

1393/11/13

پلایوودها (Plywood)پانل هایی چوبی هستند که از لایه های نازک به هم چسبیده شده چوب ساخته می شوند. جهت افزایش استحکام چوب ...

ادامه