سیستم بالا رونده دوطرفه

از این سیستم در مواردی که فاصله دیوار های بتنی از یکدیگر کم است استفاده می شود. در این موارد سیستم های قالب بندی بالا رونده دیگر قابل نصب نمی باشند. اگر فاصله بین دیوار ها 1.75 تا 2.5 متر باشد از این سیستم استفاده می گردد.این سیستم می تواند به دیواره های دو طرف متصل شده تا عملیات بتن ریزی انجام شود:

کلیه ریل ها که وظیفه جابجایی قالب ها را بر عهده دارند ، از تیر آهن می باشند.از این سیستم در اجرای دیوارهای پیرامونی ساختمان های بلند مرتبه نیز استفاده می گردد. در زیر مراحل بالا رفتن سیستم به صورت شماتیک نشان داده شده است:


سیستم می تواند با استفاده از جعبه برق و پیستون های هیدرولیکی به راحتی بالا برده شود .

مزایای سیستم
- حذف جرثقیل در پروژه های بلند مرتبه سازی جهت جابجایی قالب های دیوار پیرامونی
- ادامه اجرای پروژه ها در شرایط جوی نامطلوب
- بارپذیری سیستم : هر سیلندر می تواند 100KN را تحمل نماید
- استفاده از سکوی بتن ریزی باریک در شرایط دسترسی سخت
- اجرای سریع و ایمن ساختمان های بلند مرتبه
- دارای 3 تراز کاری همزمان در ارتفاع های مختلف می باشد
- این سیستم می تواند هم به دال و هم به دیوار متصل گردد
 بطور مثال نمونه ای از اجرای ساختمان بلند مرتبه در زیر آورده شده است:
مشخصات پروژه:

مکان : مادرید اسپانیا                           سال ساخت : 2005-2007                   کارفرما: شرکت SACYR
ارتفاع برج: 235 متر                              نوع سازه : هسته مرکزی بتنی و اجرای ستون ها و دال ها


مراحل اجرای دال ها و دیوارها :
ابتدا هسته بتنی تا ارتفاعی خاصی بتن ریزی گردید و سپس هر طبقه در سه مرحله بتن ریزی گردید و این سیکل در تمام طبقات تکرار شد.
 
 


 
فرم قالب بندی هسته مرکزی را می توان در شکل زیر مشاهده کرد. در هر دو سمت دیوارهای اصلی ، سیستم های بالارونده مخصوص به خود بکار گرفته شد. در مرکز هسته به علت کمبود فضای کار از سیستم بالارونده باریک و در دیوار پیرامونی از سیستم بالا رونده هیدرولیکی استفاده گردید

 


 

این متن را در گوگل محبوب کنید