آموزش

پس از ارائه نقشه ها و برآورد هزینه های انجام پروژه و تایید آن از طرف کارفرما، این شرکت دوره هایی را جهت آموزش در سه سطح مدیران ، مهندسان و کارگران ارائه می دهد.
در رده مدیران، مهندسین تسکو سمینارهایی جهت آشنایی مدیران با انواع محصولات تولیدی و مورد ارائه این شرکت ، برگزار می کنند. در این سمینارها مباحث زیر ارائه می گردند :

- معرفی شرکت تسکو و پیشینه آن
- معرفی محصولات شرکت
- آشنایی با انواع داربست ها و قالب های بتن
- نحوه نصب و اتصالات داربست ها و قالب ها
- نحوه بارگذاری داربست ها و ارائه دیتا شیت و گواهینامه محصولات 
 
 
 
شرکت تسکو با برگزاری کارگاه آموزشی در محل های تعیین شده قصد دارد به نیروی انسانی شرکت ها مباحث زیر را ارائه دهد:

-
نحوه نصب و معرفی اتصالات داربست ها و قالب های بتن
- نحوه اتصال انوع تجهیزات ایمنی به محصولات در ارتفاع های مختلف
- نحوه استفاده از محصولات در ارتفاع ها، شرایط و موقعیت های مختلف
- نحوه دمونتاژ داربست ها، قالب ها و تجهیزات ایمنی

  

این متن را در گوگل محبوب کنید