DORPA سیستم فریمی

 داربست دورپا در درجه اول ، یک سیستم داربست لوله ای فریمی است . سازه اصلی شامل عناصر تکیه گاهی مانند ، پایه های قابل رگلاژ ،فریم ها ، مهارهای افقی ، جان پناه و مهارهای ایمن ، زیرپایی ها و بریس های مورب می باشد.
این سیستم بر اساس استانداردهای چاپ شده اروپایی مثل EN 12810-1/2 و EN 12811-1/2/3 طراحی و تولید شده اند .
اعضای سازه ای دارای حد تسلیم 360 نیوتون بر میلیمتر مربع می باشد و اکثر اجزا از گالوانیزه گرم با پوشش حداقل 56 میکرون جهت پیشگیری از خوردگی است .
این نوع داربست از اتصال فریم های گوناگون به یکدیگر تشکیل شده است.هر تراز کاری شامل چندین فریم ثابت می باشد. این سیستم در ارتفاع های بالا نیاز به مهار هایی جهت پایداری خود دارد. فریم ها در ابعاد مختلف جهت ایجاد دهانه هایی با ابعاد مختلف می باشد.


 
1 . پایه قابل رگلاژ                                      2 . ساپورت اصلی                                   3 . فریم یا فریم تیپ N
4 . مهار                                                   5 . گاردریل                                           6 . گاردریل گوشه
7 . بریس مورب با بست                              8 . بریس مورب با پین ثابت                       9 . زیرپایی
10 . زیرپایی دریچه دار                               11 . تخته پا خور                                     12 . کنسول
13 . بریس کنسول                                    14 . نعل درگاه                                       15 . محافظ سقوط
16 . مهار محافظ                                      17 . شیت(صفحه)                                    18 . رابط
19 . بست راست گوشه                             20 . جان پناه FM                                      21 . فریم گاردریل
22 . جان پناه

 مزایای داربست های دورپا :
 
   -  به راحتی بر روی زمین توسط بولت محکم می شوند و توسط پایه های قابل رگلاژ تراز می شوند.
   -  دارای زیر پایی های ایمنی است که مانع سر خوردن افراد می شود.
  -  مجهز به بریس های مورب جهت مهار نیروهای جانبی است
  -   دارای تمهیدات ایمنی در بخش نصب ، بهره برداری و دمونتاژ می باشد
  - اجزای داربست بسیار سبک هستند.
  -  در هر ارتفاعی از داربست می توان دستک هایی را جهت کنسول شدن داربست نصب کرد.
  -  عرض زیرپایی های این داربست از 0.7 متر تا 1.02 متر می باشد.

 
کاربردهای این سیستم :

·  مرمت ابنیه
·  کار بر روی نما
·  تعمیر و نگهداری صنعتی


مراحل برپایی سیستم:
 


 

 

این متن را در گوگل محبوب کنید