قالب بندی های عمودی

سیستم قالب بندی دیوارهای بلند

اجرای دیوارهای بلند،تنها با یکبار بتن ریزی

اجرای دیوار با استفاده از قالب مدولار


اجرای هر نوع انحنایی در دیوار

سیستمی با بارپذیری بالا در عین حال ساده

 

 اجرای فرم های مختلف دیوار با هندسه های گوناگون

 

 

 

 

 

این متن را در گوگل محبوب کنید