قالب بندی های افقی

سیستم قالب بندی افقی CC-4

کاربرد در ساخت آسمان خراش ها

ترکیب آلومینیوم | پلایوود در اجرای دال های بتنی

سیستم قالب بندی افقی Rapid

سرعت در اجرای دال های بتنی

 

سیستم قالب بندی افقی VR Table

به راحتی قابل جا به جایی توسط جرثقیل می باشد

سیستم ENKOFLEX

جهت قالب بندی دال های تکرار شونده

 

این متن را در گوگل محبوب کنید