نمای ساختمانیکی از معمول ترین کاربرد های این داربست در نماهایی است که فرمی نا منظم دارند . تمهیداتی جهت ایجاد دسترسی با زیرپایی در نماهای منظم و نامنظم در این سیستم وجود دارد . این سیستم بطور کامل با ایمنی و به راحتی مطابق با هندسه بنا برپا می شود .
 


 

 

 

 

این متن را در گوگل محبوب کنید