پل ارتباطی موقت

پلکان دسترسی و پل عابر پیاده ، سازه های موقتی ای هستند که با عرض های مختلفی وجود دارند و یک فضای عبوری ایمن را برای عابران پیاده فراهم می آورند .

 
 


 

 

این متن را در گوگل محبوب کنید