برجک متحرک

این برجک تا ارتفاع 12 متر خود ایستا می باشد .
برجک می تواند متحرک یا ثابت باشد و قابلیت جابجایی با جرثقیل را داراست .
 
 

 


این متن را در گوگل محبوب کنید