پلکان موقت

با توجه به افزایش طبقات و ارتفاع سازه، این سیستم تمهیداتی تحت عنوان پلکان دسترسی جهت عبور ایمن کارگران و دسترسی به تمامی نقاط مختلف سازه، ارائه کرده است. با وجود گاردریل های ایمن، کارگران با اطمینان از ایمنی خود به راحتی به ترازهای مختلف مجموعه دسترسی پیدا می کنند.این پلکان بسته به نیاز پروژه در ابعاد گوناگون ارائه میگردد.مزایا :
  • قابلیت دسترسی به ارتفاع های بالا
  • قابلیت جابجایی توسط جرثقیل
  • ایجاد سطوح دسترسیایمن و پایدار
  • عرض پلکان از 0/7 متر تا 1/02 متر .
    ( بسته به نوع نیاز پروژه )
  • امکان نصب کف پله های مختلف
  • اتصال پله به داربست
  • فریم های آلومینیومی و فلزی پله

 
 
 


 

این متن را در گوگل محبوب کنید